סטאטוס הטיפול בתיק
ממלא את המידע שלי
הצד האחר
מבהיר את המידע שלי
מקבל החלטה

פרטי התיק שלי

דגכשדגע שדכ

Created on 02/05/21 at 9:30 pm

הוסף מידע
אנא השלם מידע נוסף על התיק
הוסף מידע
חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה