סכסוך על הריצפה עקומה

ו א.א.ריצופים משה הרצף

תודה שבחרתם לפתור את המחלוקת ביניכם באמצעות פלטפורמת סטלוויז.

לאחר שטענותיכם הוצגו לוויזרים, הוויזרים קיבלו את החלטתם באופן מובהק כדלקמן:

א.א.ריצופים משה הרצף ישלם סכום של 1800 NIS

חשוב כי הצדדים יחדשו את הקשר ביניהם

חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה