סכסוך על הריצפה עקומה

יום טוב ו א.א.ריצופים משה הרצף

תודה שבחרתם לפתור את המחלוקת ביניכם באמצעות פלטפורמת סטלוויז.

לאחר שטענותיכם הוצגו לוויזרים, הוויזרים קיבלו את החלטתם באופן מובהק כדלקמן:

א.א.ריצופים משה הרצף ישלם יום טוב סכום של 1800 NIS

חשוב כי הצדדים יחדשו את הקשר ביניהם

חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה