סטאטוס הטיפול בתיק

ממלא את המידע שלי
מבהיר את המידע שלי
מקבל החלטה

פרטי התיק שלי

טענה לגניבת עין וגניבת לקוחות

Created on 20/12/21 at 5:39 pm

הוסף מידע
אנא השלם מידע נוסף על התיק
הוסף מידע
סכסוכים קודמים
עסקי
סוג הסכסוך
מסחרי
חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה