סטאטוס הטיפול בתיק

ממלא את המידע שלי
מבהיר את המידע שלי
מקבל החלטה

פרטי התיק שלי

כותרת קצרה

Created on 28/12/21 at 6:58 pm

סכסוכים קודמים
משפחה
סוג הסכסוך
כספי
מי הצד מולו את/ה מתנהל/ת?
הגההדג
אנשים אחרים הקשורים למקרה באופן ישיר או עקיף.
ההגג
מה הסטטוס הנוכחי של המקרה?
הגהה
מה נעשה עד כה על מנת לפתור את המקרה?
ההגהג
תיאור האירועים
שקרעשערע
אני מבקש שהצד השני ישלם לי
1200 NIS
חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה