סכסוך על נזילה מהגג

יובל גולי ו

תודה שבחרתם לפתור את המחלוקת ביניכם באמצעות פלטפורמת סטלוויז.

לאחר שטענותיכם הוצגו לוויזרים, הוויזרים קיבלו את החלטתם באופן מובהק כדלקמן:

ישלם יובל גולי סכום של 1200 NIS

חשוב כי הצדדים יחדשו את הקשר ביניהם

חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה