סטאטוס הטיפול בתיק

ממלא את המידע שלי
מבהיר את המידע שלי
מקבל החלטה

פרטי התיק שלי

שכנים

Created on 06/01/22 at 2:18 pm

הוסף מידע
אנא השלם מידע נוסף על התיק
הוסף מידע
סכסוכים קודמים
אחר
סוג הסכסוך
חברתי
חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה