סטאטוס הטיפול בתיק

ממלא את המידע שלי
מבהיר את המידע שלי
מקבל החלטה

פרטי התיק שלי

Test 1.2 HE

Created on 29/03/21 at 11:40 am

מידע נוסף של הצד השני הוירטואלי
אנא השלם מידע נוסף על התיק
הוסף מידע
סכסוכים קודמים
משפחה
סוג הסכסוך
כספי
מי הצד מולו את/ה מתנהל/ת?
lorem
אנשים אחרים הקשורים למקרה באופן ישיר או עקיף.
lorem
מה הסטטוס הנוכחי של המקרה?
lorem
מה נעשה עד כה על מנת לפתור את המקרה?
lorem
תיאור האירועים
lorem
אני מבקש שהצד השני ישלם לי
1000 NIS
חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה