סטאטוס הטיפול בתיק

ממלא את המידע שלי
מבהיר את המידע שלי
מקבל החלטה

פרטי התיק שלי

test

Created on 28/04/21 at 8:58 am

הוסף מידע
אנא השלם מידע נוסף על התיק
הוסף מידע
סכסוכים קודמים
משפחה
סוג הסכסוך
רכוש
חזרה

ההבהרות שלי

חזרה

ההבהרות שלי

כעת אין שאלות להבהרה