מידע קצר אודות

אתה ושותפך לסכסוך יכולים לבטוח בקהילה שלנו, אשר באמצעות 32 "מקבלי החלטות" בלתי תלויים הפועלים באופן אנונימי תקבלו החלטה בלתי מוטית. כל זה במחיר של 50$ ובתוך 72 שעות

סכסוך שכנים

יש לך סכסוך על חניה

סכסוך בין ספק ללקוח

קנית טלביזיה וקבלתי מודל אחר. הספק אינו מוכן להחליפה.

סכסוך משפחתי

לך ולאחיך יש סכסוך על דירת ההורים שהלכו לעולמם. שניכם מעוניינים בעצה בלתי תלויה מתוך הקהילה.

[email protected]