טופס הערכה

תודה על השתתפותך

מהי הרגשתך בסיום הטיפול במחלוקת?

האם תרצה ליצור קשר עם צד שני?

האם תרצה לתרום לקהילה?

האם הסכסוך נפתר?

תאר את החוויה שלך?

האם הנך מרוצה מההחלטה?

האם תמליץ לחבריך?

האם תרצה להצטרף לקהילה כ-Wizer?